Tilastopäivät

 1. 2024: Tilastopäivät, Espoo
 2. 2023: Tilastoseuran 100+-vuotisjuhla, Helsinki
 3. 2017: Missing data or missing information?, Turku
 4. 2015: Big data in biological and medical research, Helsinki
 5. 2013: Statistics for environment, ecology and forestry, Jyväskylä
 6. 2011: Population - Migration and Aging, Helsinki
 7. 2010: Econometric Time Series Models, Jyväskylä
 8. 2009: Statistical Methods and Models to Assess Global Climate Change, Kuopio
 9. 2008: Effectiveness in Health Research, Helsinki
 10. 2007: Monimuuttujamenetelmät, Tampere
 11. 2006: Spatiotilastolliset menetelmät, Espoo
 12. 2005: Erilaiset tietojenkäsittelyratkaisut tilastotieteilijän arjen apuna, Oulu
 13. 2004: Data-analysis, Neural Networks and Statistics, Helsinki
 14. 2003: Current Topics in Longitudinal Data Analysis, Turku
 15. 2002: The role of the Statistics in the Knowledge Creation in Society, Helsinki
 16. 2001: Analysis of High Frequency Financial Data, Vaasa
 17. 2000: Spatial statistics methodology, small-area statistics, geo-referenced data and GIS, Helsinki
 18. 1999: Statistics in Social Sciences, Joensuu
 19. 1997: Bayesian Hierarchical Models, Helsinki
 20. 1996: Neural Networks and Statistics, Tampere
 21. 1995: Statistical Methods for Time-Dependent Data in Social Sciences, Biometrics and Econometrics, Helsinki
 22. 1994: Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät ja tilastotiede, Jyväskylä
 23. 1993: Tilastollinen estimointi ja analyysi otantatutkimuksissa, Helsinki
 24. 1992: Tilastollinen laadunohjaus ja laatusuunnittelu, Turku
 25. 1991: Pienaluetilastot, Helsinki
 26. 1990: Tilastopäivät, Helsinki