Vuosikirja

Seuraava vuosikirja (2023)

Vuosikirja 2023 julkaistaan vuoden 2024 lopulla. Vuosikirjassa voi julkaista sekä vertaisarvioitua että vapaamuotoista sisältöä. Kirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

  • Vertaisarviointiin tarkoitetut käsikirjoitukset tulee lähettää 31.5.2024 mennessä
  • Muut käsikirjoitukset tulee lähettää 31.5.2024 mennessä
  • Käsikirjoitukset pitää lähettää journal.fi/tilastoseura-sivuston kautta. Sivustolta löytyy lisätietoja.

Tekstien lähetys

Tekstin voi lähettää vapaamuotoisena tekstieditorilla kirjoitettuna tiedostona yleisesti käytetyssä tallennusformaatissa (mieluiten LaTeX, mutta myös esim. Word sopii, katso tarkempia tietoja seuraavasta kohdasta). Jos lähetät tekstisi PDF-tiedostona, lähetäthän myös alkuperäistiedostot kirjan taittajan työn helpottamiseksi.

Tekstien formaatti

Vuosikirjassa julkaistavien tekstien formaatti on vapaa eli ne voivat sisältää tekstiä, kuvia, taulukoita tai muuta sisältöä. Kirjan painokoko on B5. Toimita kuvat erillisinä tiedostoina, mieluiten pdf-muodossa: vältä liian pientä tekstikokoa, jotta teksti näkyy hyvin, ja tyhjiä marginaaleja. Lähetä lähdeviitteet mielellään bibtex-tiedostona (bib). Tilastoseuran LaTeX-pohjan voit ladata tästä zip-pakettina. Lähetä sekä alkuperäiset tiedostot (tex, bib ja pdf-kuvat) että valmiiksi käännetty käsikirjoitus pdf-tiedostona.

Jos lähetät tekstin Word-muodossa, niin pyri käyttämään samanlaista muotoilua esim. lähdeviitteiden osalta kuin em. zip-tiedostossa käytetyssä pdf-dokumentissa. Lähetä myös tässä tapauksessa kuvat erillisinä, mielellään pdf-tiedostoina.

Tekstien tarkistus

Vertaisarvioinnista löytyy lisätietoja journal.fi-sivuilta.

Tilastoseuran hallitus ja vuosikirjan toimituskunta voivat päättää myös tekstin julkaisematta jättämisestä, mikäli tekstin ei katsota sisällöltään sopivan seuran vuosikirjassa julkaistavaksi.

Yhteystiedot

Vuosikirjan toimituskunta: Tommi Härkänen, päätoimittaja (), Ari Jaakola (), Roope Rihtamo () ja Jyrki Möttönen ()

Julkaistut vuosikirjat