Suomen Tilastoseura

Suomen Tilastoseura on vuonna 1920 perustettu voittoa tavoittelematon tieteellinen seura. Tilastoseuran tarkoituksena on edistää tilastotieteen tutkimusta, opetusta ja soveltamista sekä toimia tilastotieteilijöiden ja tilastoja tekevien henkilöiden yhdyssiteenä.

Tilastoseuralla on noin 300 jäsentä, jotka työskentelevät yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, valtion ja kuntien organisaatioissa, järjestöissä ja yrityksissä pääasiassa tutkimus-, suunnittelu-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä. Jäsenistöön kuuluu myös tilastotieteen opiskelijoita.

Toiminta

Tilastoseuran toimintaa ohjaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Seura järjestää joka toinen vuosi valtakunnalliset Tilastopäivät, ja lisäksi 2-3 vuosittaista iltapäivä-seminaaria, joiden aiheet liittyvät ajankohtaisiin tilastotieteellisiin ja tilastotoimen kysymyksiin.

Seura osallistuu tiedejärjestöjen ja tilastoja tuottavien organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen ja tiedottaa tilastotieteeseen liittyvästä koulutuksesta, tilaisuuksista ja seminaareista. Toiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä.

Tilastoseura jakaa Tilastopäivien yhteydessä Leo Törnqvist -palkinnon parhaalle kahden edellisen vuoden aikana yliopistossa tai korkeakoulussa hyväksytylle tilastotieteen pro gradu -tutkielmalle. Joka toisten Tilastopäivien yhteydessä jaetaan myös palkinto parhaalle väitöskirjalle.

Julkaisutoiminta

Tilastoseura on vuodesta 1975 julkaissut vuosittain Tilastoseuran vuosikirjan, joka sisältää ajankohtaisia tilastotieteellisiä artikkeleita ja katsauksia, mm. iltapäiväseminaareissa ja tilastopäivillä pidetyt esitykset. Vuodesta 2012 lähtien vuosikirja on julkaistu joka toinen vuosi.

Kansainväliset yhteydet

Tilastoseura osallistuu yhdessä muiden pohjoismaisten tilastoseurojen kanssa Scandinavian Journal of Statistics (SJS) -lehden julkaisemiseen. Lisäksi seura on julkaissut vuodesta 1976 alkaen tilastotieteen väitöskirjoja Statistical Research Reports -sarjassa.

Pohjoismaiset tilastoseurat järjestävät vuorotellen pohjoismaisen matemaattisen tilastotieteen konferenssin. Lisäksi pohjoismaiset tilastoseurat järjestävät yhdessä joka kolmas vuosi tilastoalan konferenssin. Tilastoseura on myös jäsenenä kansainvälisessä International Statistical Institute -järjestössä, jonka maailmankokous järjestettiin Suomessa vuonna 1999.