Tilastolukutaito

Kansan sivistysrahaston ja Liikesivistysrahaston tuella kehitämme International Statistical Literacy -projektia (ISLP) tilastojen luku- ja käyttötaidon parissa vuonna 2020.Projektin yhteyshenkilönä toimivat Reija Helenius (reija.helenius (at) stat.fi) ja Elisa Falck (elisa.falck (at) helsinki.fi). Lisätietoa projektista löytyy myös sen nettisivuilta osoitteesta https://iase-web.org/islp/.

International Statistical Literacy Projectin logo

ISLP (eli International Statistical Literacy Project), kansainvälisen tilastollisen luku- ja käyttötaidon edistämisprojekti, on osa maailman vanhinta tieteellistä järjestöä ISI:a (International Statistical Institute) ja sen alajaostoa IASE:a (International Association for Statistical Education). ISLP-projektin toimintaan osallistutaan kaikista maanosista ja sillä on 135 maavastaavaa. Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistoimintaan yhteistyössä yhdistysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, tilastovirastojen ja oppilaitosten kanssa. Projektin tavoitteena on edistää tilastojen luku - ja käyttötaitoa kaikilla elämän osa -alueilla. Erityisessä keskiössä ovat nuoret ja lapset. Tilastojen luku - ja käyttötaidolla edistetään demokraattista yhteiskuntaa, jossa niin kansalaiset kuin päättäjätkin perustavat päätöksensä tietoon, ei olettamuksiin.

International Statistical Literacy Project (aiemmin World Numeracy Project) perustettiin vuonna 1994 ISI:n alaisuuteen tehtävänään kvantitatiivisten taitojen edistäminen. Vuodesta 2010 projektia on johdettu Suomesta käsin. Projekti tuo omalta osaltaan suomalaista osaamista esille niin projektin kuin sen sidosryhmien, kuten Suomen kouluverkoston kautta. Suomen vetämällä kaudella on muodostettu maailmanlaajuinen maavastaavaverkosto, uudistettu web-sivusto, käynnistetty posterikilpailut, toimitettu uutislehteä ja tuotu aktiivisesti esille tilastojen luku- ja käyttötaidon edistämisen merkitystä niin konferenssiesitelmien kuin artikkelien muodossa sekä Suomessa että kansainvälisessä yhteisössä.

Tällä hetkellä projektin johtotiimiin kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • ISLP Director, kehittämispäällikkö Reija Helenius, Tilastokeskus (Suomi)
  • Deputy ISLP Director Prof. Pedro Campos, The University of Porto (Portugali)
  • Deputy ISLP Director Dr. Steve MacFeely, UNCTAD (Irlanti)
  • Deputy ISLP Director Prof. Adriana D’Amelio, Universidad Nacional de Cuyo (Argentiina)

Projektin johtotiimi työskentelee pääosin vapaaehtoistoiminnan periaattein — halusta edistää tärkeäksi koettua asiaa. ISLP-projektin toimintaa Suomessa edistävät Suomen Tilastoseura ry ja Tilastokeskus.

Tukijat

Kansan sivistysrahaston, ​Jenny ja Antti Wihurin rahaston, Olvi-säätiön, Palkansaajasäätiön ja Liikesivistysrahaston tuella kehitämme International Statistical Literacy -projektia (ISLP) tilastojen luku- ja käyttötaidon parissa ​myös vuonna 2021.

Vuosien ​2019-2021 toiminnan tukijoina ovat myös Liikesivistysrahasto, Kansan sivistysrahasto, ​Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Olvi-säätiö, sekä Palkansaajasäätiö. Kansainvälinen yhteistyökumppani on JMP/SAS.

Viime vuosien aikana projektin toiminta on saanut siivet alleen ja verkoston usko yhteiseen kehittämiseen, yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen on vahva. Projekti ja sen toiminta on noussut näkyvästi esiin kansainvälisessä tilastoyhteisössä ja myös Suomessa erityisesti oppilaitosten keskuudessa.

Uutiskirjeet