Leo Törnqvist -palkinto

Tilastoseura palkitsee joka toinen vuosi ansiokkaita pro gradu -tasoisia loppututkielmia tilastotieteen saralta suomalaisen tilastotieteen suurmiehen professori Leo Törnqvistin mukaan nimetyllä palkinnolla. Palkinnonsaajan valitsee tilastotieteen ammattilaisista koostuva palkintokomitea tutkielmien ohjaajien tekemien esityksien perusteella.

Leo Törnqvist -palkintoa on jaettu vuodesta 1978 lähtien. Vuodesta 2011 eteenpäin palkinto on jaettu joka toinen vuosi.

Palkitut

 • 1978 — Rene Tigerstedt, Helsingin yliopisto. En modell för valbeteende i trafiken.
 • 1979 — Pirkko Kirjavainen, Turun kauppakorkeakoulu. Mallin rakentaminen ja ennusteen laatiminen Suomen sähkön kulutukselle kahta aikasarja-analyysimenetelmää käyttäen.
 • 1980 — Esa Läärä, Helsingin yliopisto. Ikä-, aika- ja kohorttitekijöiden vaikutukset Suomen miesten keuhkosyöpäsairastavuudessa vuosina 1953–76.
 • 1981 — Arvi Suvanto, Tampereen yliopisto. Kausivaihtelu aikasarjamalleissa.
 • 1982 — Maija Salo, Helsingin yliopisto. Yritys prioritiedon käytöstä alkoholijuomien kulutusta selittävän kysyntämallin tukena.
 • 1982 — Jamel Boucelham, Jyväskylän yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1983 — Vesa Vihriälä, Helsingin yliopisto. Aikasarjojen välisen riippuvuuden mittaus ja testaus: sovellus suomalaisiin rahatalouden sarjoihin.
 • 1983 — Pirkko Welin, Tampereen yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1984 — Jari Palsio, Turun kauppakorkeakoulu. Skenaarioiden rakentaminen ristivaikutusanalyysimallia käyttäen.
 • 1985 — Kenneth Nordström, Helsingin yliopisto. Gauss-Markov-mallien erikoisongelmista.
 • 1986 — Tapio Nummi, Tampereen yliopisto. APL-pohjainen ohjelmisto GMANOVA-mallille.
 • 1987 — Ari Veijanen, Helsingin yliopisto. Pickardin kentän soveltamisesta kuva-analyysissä.
 • 1987 — Kari Nissinen, Jyväskylän yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1988 — Jaason Haapakoski, Helsingin yliopisto. Binomijakautuneiden muuttujien muutospisteongelma.
 • 1989 — Pasi Korhonen, Helsingin yliopisto. Kemometrian tilastollisista menetelmistä.
 • 1990 — Päivi Partanen, Jyväskylän yliopisto. Suljetun populaation koon estimointi merkintä-takaisinpyynti-menetelmällä: log-lineaarinen lähestymistapa.
 • 1990 — Markku Nurhonen, Tampereen yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1991 — Elina Järvinen, Helsingin yliopisto. Rajoitettujen, stokastisten ja konveksien estimaattoreiden käytöstä polynomisen viipymämallin parametrien estimoinnisssa simulointikokeiden valossa.
 • 1992 — Jouni Kuha, Helsingin yliopisto. Binääristen regressiomallien selittäjien mittausvirheet ja parametriestimaattien mittausvirhekorjaukset.
 • 1992 — Juha Heikkinen, Jyväskylän yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1994 — Ilkka Taskinen, Jyväskylän yliopisto. Äärelliset Markovin ketjut ja annelointi.
 • 1995 — Mika Rautakorpi, Teknillinen korkeakoulu. Application of Markov chain techniques in certification of software.
 • 1995 — Tuija Jäppilä, Jyväskylän yliopisto: Tunnustuspalkinto.
 • 1996 — Veli-Matti Suppola, Jyväskylän yliopisto. Robustit menetelmät. Jakaumien vinouden vaikutuksesta korrelaatiomatriisin estimointiin.
 • 1997 — Albert Höglund, Teknillinen korkeakoulu. An Anomaly Detection System for Computer Networks.
 • 1998 — Samuli Visuri, Oulun yliopisto. Robustista kovarianssimatriisin estimoinnista ja sen sovelluksista signaalinkäsittelyssä.
 • 1999 — Jani Raitanen, Tampereen yliopisto. Jalkapallo-ottelun lopputuloksen tilastollinen mallintaminen.
 • 2000 — Reijo Sund, Helsingin yliopisto. Tilastollisia menetelmiä dynaamisten potilaspopulaatioiden mallintamiseen. Tapahtumahistoria-analyysia hoitoilmoitusrekisterin skitsofreenikoille.
 • 2001 — Samu Mäntyniemi, Oulun yliopisto. A Hierarchial Bayes Model for Assessing Salmon (Salmo salar L.) Parr and Smolt Populations.
 • 2002 — Ilmari Juutilainen, Oulun yliopisto. Teräslevyjen lujuuden ennustaminen regressio- ja neuroverkkomalleilla.
 • 2003 — Leena Kalliovirta, Helsingin yliopisto. Mar-malli.
 • 2004 — Mikko Myrskylä, Jyväskylän yliopisto. Estimation of Class Frequencies with Micro Level Auxiliary Information.
 • 2005 — Antti Liski, Tampereen yliopisto. Lonkkamurtumapotilaiden hoitokustannusten vertailu vastaavuuspistemäärään perustuvalla menetelmällä.
 • 2006 — Karri Seppä, Oulun yliopisto. Suomalaisten paksusuolisyöpäpotilaiden ennusteen analyysi suhteellisen elossapysymisen ja syykohtaisen kuolleisuuden malleilla käyttämällä suurimman uskottavuuden ja Bayesin menetelmiä.
 • 2006 — Jukka Siren, Helsingin yliopisto. Populaatioiden geneettisen rakenteen spatiaalinen mallintaminen.
 • 2007 — Outi Ahti-Miettinen, Helsingin yliopisto. Kaksivaiheisen potenssikiintiöinnin käyttö otoksen tehostamisessa - Esimerkkinä otoksen suunnittelu työvoimakustannusindeksin tietojen keruulle.
 • 2008 — Paul Catani, Svenska handelshögskolan. Enhetsrottest och initialvärdet Tillämpning på arbetslösheten i Finland
 • 2009 — Elina Ahola, Jyväskylän yliopisto. Eksponenttisen perheen tila-avaruusmallien sovellus alkoholikuolleisuusaineistoon
 • 2009 — Matias Leppisaari, Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu: Tunnustuspalkinto.
 • 2010 — Sanna Peltomäki, Tampereen yliopisto. Estimation of Below Threshold Intra-EU Trade.
 • 2011-2012 — Tytti Pasanen, Tampereen yliopisto. Two-Level Structural Equation Modeling with Non-Normal Observed Variables for Assessing Poverty in Laos.
 • 2013-2014 — Joni Virta, Turun yliopisto. Some tools for linear dimension reduction.
 • 2015-2016 — Niko Lietzén, Aalto-yliopisto. New Approach to Complex Valued ICA: From FOBI to AMUSE.
 • 2015-2016 — Santtu Tikka, Jyväskylän yliopisto. Kausaalivaikutusten identifiointi algoritmisesti.
 • 2017-2018 — Savi Virolainen, Helsingin yliopisto. GMAR-ja StMAR-mallin yleistäminen G-StMAR-malliksi.
 • 2021-2022 — Topi Halme, Helsingin yliopisto. Quickest Detection under False Discovery Rate and Communication Constraints.
 • 2023 — Antti Yläjärvi, Jyväskylän yliopisto. Transformer -neuroverkon robustisuuden parantaminen Gaussisen prosessin ja neuroverkon yhdistävillä menetelmillä.