Verkkokyselyt: Käytäntö ja data-analyysi

Helsingin Sanomat ja The New York Times ovat esimerkkejä mediataloista, jotka julkaisevat nettikyselyiden tuloksia. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat puoluekannatus ja kuluttajienluottamus. Internetin käyttö voi merkittävästi nopeuttaa kyselyn suoritusta, vähentää vastaajan kuormaa ja alentaa tiedonkeruun kustannuksia. Kyselyissä pyritään varmistamaan, että vastaajat ovat jakautuneet valittujen taustamuuttujien suhteen samalla tavalla kuin kohdepopulaatiokin. Kyse on siis ns. kiintiöpoiminnasta, joskin toteuttamistavat voivat vaihdella paljonkin.

Nettiä käytettäessä vastaajan rooli tutkimukseen valikoitumisessa voi merkittävästikin kasvaa. Tällä voi olla vaikutusta tuloksiin, jos valikoitumisprosessi ja tutkittava ilmiö ovat tilastollisesti assosioituneita keskenään.

Iltapäivätilaisuuden tarkoituksena on valottaa suomalaisten esimerkkien avulla verkkokyselyn käytännön suorittamista. Tilastollisella mallinnuksella voidaan pyrkiä arvioimaan valikoitumisprosessin vaikutusta. Suomen laajojen rekisteriaineistojen avulla olisi periaatteessa mahdollista sekä mallintaa valikoitumistodennäköisyyksiä yksilötasolla että tehostaa aineiston jälkiositusta. Näihin tarkoituksiin on kehitetty työkaluja esim. Kanadan tilastokeskuksessa. Vastaajien tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen haaste.

Paikka ja aika

Paikka: Tieteiden talo, sali 104. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
Aika: tiistai 10.09.2024 klo 13-16.

Ohjelma (ajat ja otsikot alustavia!)

13:00-13:05 Tilaisuuden avaus: Juha Alho (emeritusprofessori, HY)
13:05-13:35 Sakari Nurmela (Tutkimusjohtaja, Verian): Verkkokyselyt puoluekannatuksen mittauksessa ja presidentinvaaleissa
13:35-14:05 Tara Junes (yliaktuaari, Tilastokeskus): Vastauskato kuluttajienluottamustilastossa
14:05-14:10 Tilastoseuran tervehdys
  
14:10-14:40 Kahvitauko
  
14:40-15:10 Risto Lehtonen (emeritusprofessori, HY): Yksityiskohtaisten taustatietojen käyttömahdollisuuksista kyselyaineistojen analyysissä
15:10-15:40 Mika Pantzar (professori, Kuluttajatutkimuskeskus, HY): Kommenttipuheenvuoro: tietojen käyttäjän näkökulma
15:40-16:00 Yleisökeskustelu