Vuosikirja

Seuraava vuosikirja (2019-2020)

Vuosikirja 2019-2020 julkaistaan loppuvuodesta 2021. Mikäli haluat julkaista vuosikirjassa joko vertaisarvioitua tai vapaamuotoista sisältöä, pyydämme teitä ystävällisesti olemaan yhteydessä Tilastoseuran sihteeriin. Tekstit tulee lähettää seuran sihteerille osoitteeseen 24.6.2021 mennessä.

Tekstien lähetys

Tekstin voi lähettää vapaamuotoisena tekstieditorilla kirjoitettuna tiedostona yleisesti käytetyssä tallennusformaatissa (esim. Word, LaTeX, tai joku muu). Jos lähetät tekstisi PDF-tiedostona, lähetäthän myös alkuperäistiedostot kirjan taittajan työn helpottamiseksi.

Tekstien formaatti

Vuosikirjassa julkaistavien tekstien formaatti on vapaa eli ne voivat sisältää tekstiä, kuvia, taulukoita tai muuta sisältöä. Kirjan painokoko on B5. Mikäli tarvitset LaTeX-pohjan, joka taittuu kirjan julkaisumuotoon, olethan yhteydessä seuran sihteeriin.

Tekstien tarkistus

Vuosikirjan toimituskunta lukee lähetettävät tekstit läpi ennen julkaisua. Vertaisarvioidut tekstit lähetetään myös kahdelle tai useammalle arvioijalle. Kirjoittajille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös mahdollisuus oikolukea tekstinsä taiton jälkeen ennen kirjan julkaisua.

Tilastoseuran hallitus ja vuosikirjan toimituskunta voivat päättää myös tekstin julkaisematta jättämisestä, mikäli tekstin ei katsota sisällöltään sopivan seuran vuosikirjassa julkaistavaksi.

Julkaistut vuosikirjat