Honorary members of the Finnish Statistical Society

The annual meeting of the Statistical Society can nominate a person who has meritoriously promoted statistics or another field of statistics as an honorary member of the society.

The following distinguished persons have been named honorary members of the Society
(designation year in parentheses at the end of the line):

 • Arjas, Elja (1943-), FT, prof., Helsingin yliopisto (2014)
 • Alho, Juha (), prof., Helsingin yliopisto (2022)
 • Bjerve, Petter Jakob (1913–2004), direktør, Statistisk Sentralbyrå, Oslo (1960)
 • Bruun, Otto (1886-1969), FM, byråchef (1950)
 • Cohn, Einar (1885-1969), direktør, Det Statistiske Departement, København (1952)
 • Cox, David (1924-2022), Sir, prof., Oxford University (2000)
 • Ekholm, Anders (1935-), FT, prof., Helsingin yliopisto (2000)
 • Fellman, Johan (1931-), prof., Svenska Handelshögskolan (1995)
 • Haikala, Eino (1913-1993), VTT, prof., Tampereen yliopisto (1990)
 • Harmaja, Leo (1880-1949), FT, prof., kanslianeuvos (1945), jäsen v:sta 1920
 • Höijer, Ernst (1884-1974), FD, Tilastollisen päätoimiston ylijohtaja, Tukholma (1945)
 • Juselius, Katarina (1943-), prof., Københavns Universitet (2015)
 • Kannisto, Väinö (1916-2002), FT, tutkija (1990)
 • Kock (Lindberg), Karin (1891-1976), FD, prof., överdirektör, Statistiska centralbyrån, Stockholm (1957)
 • Kovács, Aloys (1877-1963), FT, Unkarin Tilastollisen päätoimiston presidentti, Budapest (1934)
 • Kovero, Martti (1882-1955), FT, prof., ylijohtaja (1945), jäsen v:sta 1921
 • Kulldorff, Gunnar (1927-2015), FD, prof., Umeå Universitet, Ruotsi (1990)
 • Laaksonen, Seppo (1944-2020), FT, prof., Helsingin yliopisto (2014)
 • Laurila, Eino H. (1905-2002), prof., Tilastokeskuksen ylijohtaja
 • Lindberg, Valter (1897-1976), FD, prof., överdirektör (1956)
 • Leskinen, Esko (1948-), FT, prof., Jyväskylän yliopisto (2014)
 • Lokki, Olli (1916-1994), FT, prof., Teknillinen korkeakoulu (1990)
 • Luther, Georg (1921-2006), kanslianeuvos, Tilastokeskus (1995)
 • Läärä, Esa (), prof., Oulun yliopisto (2022)
 • Manninen, Asta (), johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus (2015)
 • Modeen, Gunnar (1895-1988), FM, byråchef, kansliråd (1956)
 • Mustonen, Seppo (1937-), FT, prof., Helsingin yliopisto (2000)
 • Mäkeläinen, Timo (1940-), FT, VTT, prof., Helsingin yliopisto (2014)
 • Niemi, Hannu (1946-), FT, prof., Helsingin yliopisto (2014)
 • Niitamo, Olavi (1926-1999), VTT, prof., Tilastokeskuksen pääjohtaja (1990)
 • Nordberg, Leif (), prof., Åbo Akademi (2015)
 • Oja, Hannu (1950-), FT, prof., Tampereen yliopisto (2014)
 • Palmgren, Juni (1949-), prof., Karolinska Institutet (2015)
 • Ranta, Tauno (1920-2004), VTK, toimitusjohtaja (1990)
 • Rao, C. R. (1920-2023), PhD, prof., University of Pittsburgh, USA (1990)
 • Särndal, Carl-Erik (1937-), PhD, prof., Université de Montréal, Canada (1995)
 • Traat, Imbi (), PhD, dos., Tartu Ülikool (2015)
 • Teräsvirta, Timo (1941-), VTT, prof., Aarhus Universitet (2014)
 • Tudeer, A. E. (1885-1968), FT, prof., Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja (1945), jäsen vuodesta 1920
 • Westergaard, Harald (1853-1936), FT, prof. Kööpenhamina (1932)

A downloadable list of honorary members of the Finnish Statistical Society is here (updated 2023)..