Tilastojulistekilpailu: aiheena talous

Tilastojulistekilpailun tavoitteena on edistää nuorten yhteiskunnallisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Vuoden 2024-2025 kilpailu käynnistyi 1.2.2024.

Talousosaaminen logo

Opettajat ilmoittavat oppilaansa kilpailuun. Ilmoittautumisaika on pitkä (1.2.2024-14.3.2025), eli opettajia kannustetaan hyödyntämään kilpailua sekä kevät- että syyslukukauden opetuksessa. Tilastopostereita voidaan laatia hyvin tilasto-opetuksen menetelmänä, tai yhdistettynä muiden oppiaineiden kanssa ilmiöpohjaisessa opetuksessa. Ohjeita tilastojulisteen laatimiseen löytyy sivulta https://tilastokeskus.fi/tup/tilastojulistekilpailu/ohjeita-tilastojulisteen-laatimiseen.html.

Talousaiheinen Tilastojulistekilpailu on osa Talous tutuksi -hanketta ja Talousosaamisen toimijaverkostoa. Talousosaamisen toimijaverkosto on sitoutunut edistämään kansallisen talousosaamisen strategiaa, jonka tavoitteena on saada suomalaisten talousosaaminen maailman parhaalle tasolle vuonna 2030. Materiaalia löydät lisää sivulta https://oikeusministerio.fi/talousosaamisen-edistaminen.

Suomen Tilastoseura organisoi Tilastojulistekilpailua yhteistyössä MAOL ry:n ja Tilastokeskuksen kanssa.