Säätiöt rahoittavat tilastolukutaitoa maailmalla

Muutaman kuluneen vuoden ajan Suomen Tilastoseura on tukenut International Statistical Literacy-projektia (http://iase-web.org/islp/), joka edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoa ympäri maailman. Nyt projekti on saanut taloudellista avustusta Liikesivistysrahastolta, Kansan sivistysrahastolta, Palkansaajasäätiöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.

Saadun taloudellisen tuen ansiosta projektiin on kyetty palkkaamaan osa-aikainen projektityöntekijä. Saamansa tuen ansiosta projekti kykenee tulevaisuudessa laajentamaan toimintaansa ja yhteistyöverkostoaan ympäri maailman. Suunnitelmissa on tilastollisen lukutaidon kehittäminen erityisesti kehitysmaissa. Tilastollinen lukutaito on kansalaistaito, joka on yhtä tärkeä kuin tavallinen lukutaito. Tilastollinen ymmärrys korostuu erityisesti nykyajan nopean syklin monikanavaisessa viestinnässä. ISLP haluaa, että kaikki lapset ja nuoret oppivat tulkitsemaan monitahoista mediaa.

Tilastoseura kiittää projektin rahoittajia tilastolukutaidon tukemisesta!