ISLP Tilastojulistekilpailu 2020-2021

Suomen tilastoseura ry järjestää yhdessä Tilastokeskuksen ja MAOL ry:n kanssa jo traditioksi muodostuneen tilastojulistekilpailun. Kilpailussa kerrotaan kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen, ja esitetään tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Kilpailutyön aiheita ovat ympäristö, biologia ja kestävä kehitys. Töiden tekemiseen on hyvin aikaa sekä kevät- että syyslukukaudella, sillä viimeinen palautuspäivä on 1.2.2021 ja kilpailua voi hyödyntää myös etäopetuksessa. Kilpailussa on kolme sarjaa: yläkoulu, lukio/toisen asteen oppilaitokset sekä kandivaiheen yliopisto-opiskelijat/amk. Tilastojulisteet tehdään 2–5 oppilaan ryhmissä. Jokainen oppilaitos valitsee keskuudestaan parhaan julisteen, joka pääsee kisaamaan kansalliseen kilpailuun. Lisätietoja löydät kilpailun kansainväliseltä sivustolta. Lisätietoja: Jaana Kesti (jaana.kesti`at’tilastokeskus.fi)