Vuosikokous 2020 Helsingissä

Suomen Tilastoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 11.2. klo 17.00 Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikön tiloissa (Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. krs, 00530 Helsinki). Kokouksessa valitaan seuran hallitus vuodelle 2020 ja käsitellään muut sääntömääräiset kohdat.

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Työjärjestys
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
 5. Toimintakertomus ajalta 26.2.2019 – 11.2.2020
 6. Tilinpäätös kalenterivuodelta 2019 ja tilintarkastuskertomus
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille
 8. Hallituksen jäsenten valinta alkavalle toimikaudelle 2020-2021
 9. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta toimikaudelle 2020 – 2021
 10. Tilastoseuran jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodeksi 2020
 11. Uusien kunniajäsenten nimeäminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus ajalta 26.2.2019 – 11.2.2020.

Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen paikalle saapumisestanne Tilastoseuran sihteerille sähköpostitse (sihteeri’@*tilastoseura.fi). Mikäli ette pääse paikalle, mutta haluatte asettua ehdolle johonkin kokouksessa täytettävistä pesteistä, voitte ilmoittaa halukkuudestanne Tilastoseuran sihteerille.