Gunnar Modeen -mitali Risto Lehtoselle

Gunnar Modeen -mitali jaettiin 27.8.2019 Pohjoismaisen tilastokokouksen (Nordic Statistical Meeting 2019) yhteydessä Helsingin yliopiston yhteiskuntatilastotieteen professori Risto Lehtoselle. Risto Lehtosen akateemisen uran meriitit ovat mittavat: hän on survey-menetelmien suuria nimiä, kirjoittanut lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja, sekä akateemisen uran ohella tehnyt uraauurtavaa työtä virallisten tilastojen parissa. Hän on työskennellyt Kansaneläkelaitoksessa tutkijana ja tutkimuspäällikkönä sekä Tilastokeskuksessa tieteellisenä johtajana ja Elinolot-tilastoyksikön tilastojohtajana. Lisäksi hän on kirjoittanut raportteja mm. Euroopan komissiolle. Risto Lehtosen luomat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ovat laajat, ja yhtenä hänen suurimmista saavutuksistaan voidaankin pitää yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisen tutkimuksen sekä virallisten tilastojen välillä.

Suomen Tilastoseura onnittelee professori Lehtosta merkittävän tunnustuksen johdosta!