Leo Törnqvist prize

The biannual Leo Törnqvist prize is awarded to outstanding master’s degree granting theses from statistics or a closely related field. The prize is named after the father-figure of Finnish statistics, professor Leo Törnqvist, and has been awarded since 1978.

Laureates

1978 — Rene Tigerstedt, University of Helsinki. En modell för valbeteende i trafiken.
1979 — Pirkko Kirjavainen, Turku School of Economics. Mallin rakentaminen ja ennusteen laatiminen Suomen sähkön kulutukselle kahta aikasarja-analyysimenetelmää käyttäen.
1980 — Esa Läärä, University of Helsinki. Ikä-, aika- ja kohorttitekijöiden vaikutukset Suomen miesten keuhkosyöpäsairastavuudessa vuosina 1953–76.
1981 — Arvi Suvanto, University of Tampere. Kausivaihtelu aikasarjamalleissa.
1982 — Maija Salo, University of Helsinki. Yritys prioritiedon käytöstä alkoholijuomien kulutusta selittävän kysyntämallin tukena.
1982 — Jamel Boucelham, University of Jyväskylä: Tunnustuspalkinto.
1983 — Vesa Vihriälä, University of Helsinki. Aikasarjojen välisen riippuvuuden mittaus ja testaus: sovellus suomalaisiin rahatalouden sarjoihin.
1983 — Pirkko Welin, University of Tampere: Tunnustuspalkinto.
1984 — Jari Palsio, Turku School of Economics. Skenaarioiden rakentaminen ristivaikutusanalyysimallia käyttäen.
1985 — Kenneth Nordström, University of Helsinki. Gauss-Markov-mallien erikoisongelmista.
1986 — Tapio Nummi, University of Tampere. APL-pohjainen ohjelmisto GMANOVA-mallille.
1987 — Ari Veijanen, University of Helsinki. Pickardin kentän soveltamisesta kuva-analyysissä.
1987 — Kari Nissinen, University of Jyväskylä: Tunnustuspalkinto.
1988 — Jaason Haapakoski, University of Helsinki. Binomijakautuneiden muuttujien muutospisteongelma.
1989 — Pasi Korhonen, University of Helsinki. Kemometrian tilastollisista menetelmistä.
1990 — Päivi Partanen, University of Jyväskylä. Suljetun populaation koon estimointi merkintä-takaisinpyynti-menetelmällä: log-lineaarinen lähestymistapa.
1990 — Markku Nurhonen, University of Tampere: Tunnustuspalkinto.
1991 — Elina Järvinen, University of Helsinki. Rajoitettujen, stokastisten ja konveksien estimaattoreiden käytöstä polynomisen viipymämallin parametrien estimoinnisssa simulointikokeiden valossa.
1992 — Jouni Kuha, University of Helsinki. Binääristen regressiomallien selittäjien mittausvirheet ja parametriestimaattien mittausvirhekorjaukset.
1992 — Juha Heikkinen, University of Jyväskylä: Tunnustuspalkinto.
1994 — Ilkka Taskinen, University of Jyväskylä. Äärelliset Markovin ketjut ja annelointi.
1995 — Mika Rautakorpi, Helsinki University of Technology. Application of Markov chain techniques in certification of software.
1995 — Tuija Jäppilä, University of Jyväskylä: Tunnustuspalkinto.
1996 — Veli-Matti Suppola, University of Jyväskylä. Robustit menetelmät. Jakaumien vinouden vaikutuksesta korrelaatiomatriisin estimointiin.
1997 — Albert Höglund, Helsinki University of Technology. An Anomaly Detection System for Computer Networks.
1998 — Samuli Visuri, University of Oulu. Robustista kovarianssimatriisin estimoinnista ja sen sovelluksista signaalinkäsittelyssä.
1999 — Jani Raitanen, University of Tampere. Jalkapallo-ottelun lopputuloksen tilastollinen mallintaminen.
2000 — Reijo Sund, University of Helsinki. Tilastollisia menetelmiä dynaamisten potilaspopulaatioiden mallintamiseen. Tapahtumahistoria-analyysia hoitoilmoitusrekisterin skitsofreenikoille.
2001 — Samu Mäntyniemi, University of Oulu. A Hierarchial Bayes Model for Assessing Salmon (Salmo salar L.) Parr and Smolt Populations.
2002 — Ilmari Juutilainen, University of Oulu. Teräslevyjen lujuuden ennustaminen regressio- ja neuroverkkomalleilla.
2003 — Leena Kalliovirta, University of Helsinki. Mar-malli.
2004 — Mikko Myrskylä, University of Jyväskylä. Estimation of Class Frequencies with Micro Level Auxiliary Information.
2005 — Antti Liski, University of Tampere. Lonkkamurtumapotilaiden hoitokustannusten vertailu vastaavuuspistemäärään perustuvalla menetelmällä.
2006 — Karri Seppä, University of Oulu. Suomalaisten paksusuolisyöpäpotilaiden ennusteen analyysi suhteellisen elossapysymisen ja syykohtaisen kuolleisuuden malleilla käyttämällä suurimman uskottavuuden ja Bayesin menetelmiä.
2006 — Jukka Siren, University of Helsinki. Populaatioiden geneettisen rakenteen spatiaalinen mallintaminen.
2007 — Outi Ahti-Miettinen, University of Helsinki. Kaksivaiheisen potenssikiintiöinnin käyttö otoksen tehostamisessa – Esimerkkinä otoksen suunnittelu työvoimakustannusindeksin tietojen keruulle.
2008 — Paul Catani, Hanken School of Economics. Enhetsrottest och initialvärdet Tillämpning på arbetslösheten i Finland
2009 — Elina Ahola, University of Jyväskylä. Eksponenttisen perheen tila-avaruusmallien sovellus alkoholikuolleisuusaineistoon
2009 — Matias Leppisaari, Aalto University: Tunnustuspalkinto.
2010 — Sanna Peltomäki, University of Tampere. Estimation of Below Threshold Intra-EU Trade.
2011-2012 — Tytti Pasanen, University of Tampere. Two-Level Structural Equation Modeling with Non-Normal Observed Variables for Assessing Poverty in Laos.
2013-2014 — Joni Virta, University of Turku. Some tools for linear dimension reduction.
2015-2016 — Niko Lietzén, Aalto University. New Approach to Complex Valued ICA: From FOBI to AMUSE.
2015-2016 — Santtu Tikka, University of Jyväskylä. Kausaalivaikutusten identifiointi algoritmisesti.
2017-2018 — Savi Virolainen, University of Helsinki. GMAR-ja StMAR-mallin yleistäminen G-StMAR-malliksi.